PUNO

پانــو- سفـارش آنلاین انــواع نان در شــیراز مسئولیت اجتماعی

از بالا که به جامعه ی بشری نگاه می کنیم ،نظام بسیار زیبایی می بینیم که مثل چرخ دنده هایی به هم متصل و در هم تنیده هستند، شاید عامل اتصال دهنده ی این چرخ دنده ها چیزی باشه که بهش میگیم "مسئولیت" .

مسئولیت و بهره بردن رو میتونیم دو روی یک سکه در نظر بگیریم،به این معنی که مقابل هر چیزی که ازش استفاده می کنیم،مسئولیتی داریم.

پانو هم به نوبه ی خودش ،باتوجه به بهره ایی که از این جامعه ی بشری می بره،مسئولیت اجتماعی حفاظت از محیط زیست رو انتخاب کرده،ما به خودمون لازم دیدیم در حد توانمون از محیط زیستی که درش زندگی می کنیم محافظت کنیم، به عنوان مثال همه ی سعیمون رو می کنیم که کمترین استفاده از پلاستیک رو داشته باشیم و یا به ازای استخدام هر پیک موتوری دو نهال می کاریم که مواد آلاینده ایی که به واسطه ی این موتورها به  محیط زیست اضافه میشد،به نوعی جبران کنیم.

نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 11 آذر 1397
    
بازدید: 1475
    
زبان : فارسی
    

دیدگاه شما“ کیفیت نان، زمان رسیدن و سلامت شما را تضمین می کنیم ”

با پانــو همــــراه باشــید